1.- D'acord amb la Llei Orgànica, es consideren dades de caràcter personal "qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables". Les dades personals facilitades per Vè. per mitjà del Lloc Web  s'incorporaran en un fitxer automatitzat titularitat de CARLES VILALTA MENDEZ.. i seran tactats amb la màxima condincialitat i utilitzades exclusivament per atendre a les qüestions plantejades. La finalitat dels esmentats fitxers es la gestió dels usuaris del Lloc Web . així com la gestió dels serveis facilitats per mitjà del Lloc Web.

 

2.- Al mateix temps s'informa i amb l'acceptació de la present Política de Privacitat Vè. confirma de manera inequívoca  que les seves dades personals estan en poder de CARLES VILALTA MENDEZ per facilitar un control i una gestió global dels usuaris del Lloc Web i les consultes efectuades per ells, així com per trametre  als mateixos informació dels seus productes i serveis exclusivament relacionats amb el sector de les respectives activitats per diferents mitjans de comunicació.

 

3.- Vè. garantitza que les dades personals aportades son certes, exactes, completes i actualitzades considerant-se responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui tenir lloc com a conseqüència del incompliment de la obligació.

 

4.- Per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades s'han adoptat  els nivells de seguretat necessàris de protecció de dades personals i s'han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la seva difusió.

 

5.- CARLES VILALTA MENDEZ. utilitza cookies en el seu Lloc Web, únicament  per optimitzar i personalitzar la seva navegació pel Lloc Web, sense que CARLES VILALTA MENDEZ. guardi en els seus propis sistemes d'informació, dades, informacions o perfils personalitzats de navegació pel seu Lloc Web.

 

6.-Per exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició vers les seves dades, Vè. es pot dirigir per escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l'adreça següent : std@stdquality.com

 

7.- Al mateix moment d'apotar les seves dades de caràcter personal podrà manifestar la seva intenció de NO rebre comunicacions comercials electròniques per part de CARLES VILALTA MENDEZ, indicant-ho a la vinyeta corresponent. En qualsevol cas i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, en el cas que Vè. no desitgi rebre comunicacions . envia un correu  a info@fornvilalta.cat

 

 

Carles Vilalta mendez

+34 9338250209

info@fornvilalta.cat